Learning Cover

RBRU Academy

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

FaceBook Login

ความสามารถของระบบ

ระบบ "RBRU Academy" มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ระบบรองรับการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งวีดีโอการสอน วีดีโอสาธิตการใช้งาน การสอนแบบบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เอกสารประกอบการสอน หรือ ตำรา

เชื่อมต่อโซเชียลมีเดีย และวีดีโอยูทูป

ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบได้ง่ายผ่านบัญชีของ Facbook ที่เป็นที่นิยม โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนใหม่ สามารถแชร์ แบ่งปันสาระความรู้ได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งระบบรองรับการแสดงผลวีดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป

รองรับการแสดงผลได้ ในทุก ๆ อุปกรณ์

ระบบรองรับการแสดงผลทางหน้าจออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน๊ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน โดยปรับการแสดงผลให้เสมาะสมกับขนาดหน้าจอแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

รองรับการส่งข้อความสนทนาส่วนตัว และ อีเมล์

ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน และ ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ผ่านระบบสนทนาออนไลน์ (chat) และรองรับการส่งข้อความทางอีเมล์ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม หรือ ทั้งหมด

มีกระดานสนทนา การจัดการความรู้ และบล็อกส่วนตัว

ระบบรองรับการสื่อสารหลากหลายรูปแบบทั้งกระดานสนทนา (webboard) การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) รวมไปถึง การแสดงผลบล็อกส่วนตัว (blog)

มีระบบแกลลอรี่ภาพ และ ศูนย์รวมไฟล์ดาวน์โหลด

ระบบรองรับการสร้างแกลลอรี่ภาพโดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ และผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เผยแพร่ในระบบได้หลากหลาย


คำนิยม


คำนิยมเกี่ยวกับการใช้งานงานระบบ "RBRU Academy"

__________________________ _____________ ____________________________ ______________ ____________________________ ______________ ____________________________ ________

People

ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์

นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

__________________________ _____________ ____________________________ ______________ ____________________________ ______________ ____________________________ ________

People

ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

__________________________ _____________ ____________________________ ______________ ____________________________ ______________ ____________________________ ________

People

รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นโยบายสำคัญในแผนพัฒนา RBRU Digital University 4.0 คือการเน้นการพึ่งพาตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญ การเริ่ม (startup) จึงถือเป็นเรื่องที่ดีและลดการพึ่งพาผู้อื่นในอนาคต ระบบ RBRU Academy ได้ถูกพัฒนาขึ้น เป็นระบบ LCMS (Learning Management System) ที่เป็นระบบบริหารจัดการจัดการเนื้อหาและการเรียนการสอนออนไลน์

ถือเป็นระบบที่มีการบูรณาการในส่วนเครื่องมือการสร้างและจัดการเนื้อหาในระบบ และสามารถเชื่อมโยงกับ social network บนอินเทอร์เน็ต (facebook) application นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการสอน การมีระบบที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเอง จะช่วยยกศักยภาพให้ผู้สอนพัฒนาเนื้อหาออนไลน์เพื่อการนำเสนอในรูปแบบที่เป็นสามารถปรับเปลี่ยนได้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

People

ผศ.ปฏิคม ทองจริง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี